BHV Bedrijfshulpverlening Basis (L20)

Voor
Werkgevers en werknemers. In artikel 15 van de Arbowet staat dat elke werkgever verplicht is om bedrijfshulpverlening in/op zijn bedrijf te organiseren.

 Inhoud

  • Verlenen van eerste hulp bij ongevallen
  • Reanimatie
  • Beperking en bestrijding van een beginnende brand
  • Voorkomen en beperken van ongevallen
  • In noodsituaties alarmeren en evacueren van iedereen in het gebouw
  • Alarmeren van en samenwerken met andere hulpverlenersorganisaties bij een calamiteit
  • Het maken van: risico-inventarisatie en -evaluatie, ontruimingsplan, communicatieplan, intern alarmeringsschema, extern alarmeringsschema

Bij deze cursus wordt een reanimatie-instructeur, de brandweer en (eventuele)lotusslachtoffers betrokken. De cursus wordt zo praktisch mogelijk gehouden. Externe legitimering vindt plaats d.m.v. een theorie examen en een praktijk examen. Bij voldoende resultaat ontvangt u het certificaat Bedrijfshulpverlening. Groepen/bedrijven kunnen contact opnemen voor een in-company cursus die in overleg met de cursusdocent bedrijfsspecifiek gemaakt kan worden (minimaal 12 personen).


Duur
4 dagdelen

Kosten per deelnemer
295,--
excl. 21% btw

Aanmelden

Wilt u zich aanmelden voor deze cursus?

Aanmelden Download PDF