Bosmaaier - Basiscursus regulier (A12)

Voor
Hoveniers, groenvoorzieners en iedereen die veilig en verantwoord wil leren werken met de bosmaaier.

Inhoud
Naast de motorisch aangedreven bosmaaier hebben wij ook bosmaaiers op accu bij ons waar in de praktijk mee geoefend wordt.

De bouw van de bosmaaier

 • Motorblok, ophanging, diverse draagstellen, stuurboom, maaiboom en tandwielhuis.
 • Snijgarnituur en beschermkappen.
 • Draadkop en diverse soorten maaidraad.
 • Slag mes, montage en demontage.
 • Maaischotels met diverse kunststofmesjes.
 • Grasbladen.
 • Zaagbladen met diverse vertandingen.
 • Hakselmessen.

Veiligheid

 • Arbowetgeving.
 • Veiligheid en veilig werken.
 • Verplichtingen werknemer en werkgever.
 • Persoonlijke beschermingsmiddelen (gehoor, gezicht, voeten, handen en hoofd).
 • Veiligheidsvoorzieningen aan bosmaaiers.
 • Leren werken met de bosmaaier.
 • Afstellen draagstel en persoonlijke afstelling machine.
 • Bedrijfsklaar maken bosmaaier.
 • Werktechnieken.

Draadkop

 • Het leren werken met een draadkop.
 • Monteren en demonteren diverse draadkoppen en draden.
 • Draadlengte afstellen.
 • Het maaien en bij maaien van kruidachtige begroeiingen.
 • Het onderhoud van de bosmaaier.
 • Brandstof, luchtfilter, vetniveau in tandwielhuis, anti-vibratierubbers, koelsysteem en starterkoord.
 • Verhelpen van eenvoudige storingen, w.o. verrekt, breuk starterkoord.
 • Afstellen van membraancarburateur (facultatief).

Slagmes

 • Het leren werken met diverse slagmessen en grasbladen.
 • Monteren en demonteren diverse slagbladen en grasbladen.
 • Het veilig leren slijpen van slagmessen.
 • Het maaien van licht houtige begroeiingen en zware grassen.
 • Het uitmaaien van een talud en het werken in of nabij sloten.

Zaagblad

 • Het leren werken met diverse zaagbladen.
 • Het veilig leren slijpen van zaagbladen met diverse vertandingen
  (slijpgereedschappen, slijphoeken, beiteltandlengte, zetten van zaagtanden.
 • Het zagen van diverse soorten houtige opslag.

Hakselmes

 • Het leren werken met diverse hakselmessen.
 • Monteren en demonteren diverse hakselmessen.
 • Het veilig leren slijpen van hakselmessen.
 • Het versnipperen van horizontale houtige opslag.

Tijdens de cursus wordt op de volgende onderdelen een persoonlijke beoordeling gedaan:

 • Montage
 • Onderhoud machine
 • Draadkop
 • Slagmes
 • Zaagblad
 • Hakselmes
 • Werktechniek/veiligheid/ergonomie
 • Algemene indruk/zelfstandig werken
 • Communicatie en samenwerken

Eindbeoordeling van het werken met de bosmaaier en diverse onderhoudswerkzaamheden.

Aanvullende informatie
Maximaal 8 personen per cursus. Er is hierdoor veel persoonlijke aandacht voor de individuele deelnemer.

Mogelijk werkt u of uw medewerker niet met alle garnituren waarmee men de bosmaaier kan bedienen. Hiervoor bieden wij een maatwerkcursus aan. In overleg kan dan bepaald worden welke van bovenstaande onderdelen aan bod moeten komen en aan de hand daarvan wordt de inhoud en duur van de cursus bepaald. Neem hiervoor contact met ons op en vraag naar de mogelijkheden.

Tevens verzorgen wij de opfriscursus werken met de bosmaaier. Elke drie jaar is aan te bevelen om een opfriscursus te volgen.

Eerstvolgende cursussen:
In de omgeving van Almelo: 4 t/m 7 februari 2020

In de omgeving van Zwolle: 3, 5, 10 en 13 februari 2020
Tijd: 8.30 – 16.00 uur
Bij aanmelding graag vermelden in welke omgeving u de cursus wenst.


Duur
4 dagen

Kosten per deelnemer
650,--
excl. 21% btw

Aanmelden

Wilt u zich aanmelden voor deze cursus?

Aanmelden Download PDF