Ecologisch groen toepassen inheemse flora (B18)

Doel en doelgroep
De cursus Toepassen inheemse flora is bedoeld voor vakbekwame medewerkers die leiding geven aan een groenploeg. Zij leren op bekwame wijze groen ecologisch inrichten, ombouwen en beheren van houtachtige en kruidachtige begroeiingen. Ook leren zij leiding te geven aan medewerkers die gaan over het ecologisch beheer van groenvoorzieningen.

Toelating en aantal deelnemers
Voor deelname aan deze cursus is minimaal MBO niveau 3 of ruime praktijkervaring vereist. Het aantal deelnemers is maximaal 14.

Programma
In deze cursus wordt gewerkt met de volgende themadagen:

  • Ecologische basisprincipes, het ontstaan van natuur en het Nederlandse landschap.
  • Ecologische structuren en verbindingen.
  • Omvormen/aanleggen naar ecologisch groen.
  • Toepassen ecologie in het beheer van houtige begroeiingen.
  • Toepassen ecologie in het beheer van kruidachtige begroeiingen.
  • Fauna en het belang van ecologische verbindingen, Wet natuurbescherming.
  • Ecologische functies en beheer van watermilieu.
  • Voorlichting en educatie / evaluatie en monitoren ecologisch groenbeheer.

Gedurende de gehele cursus wordt aandacht besteedt aan plantenkennis en kennis van vegetaties, evenals aan beschermde soorten. Dit laatste geldt ook voor de fauna. Vooral het kunnen determineren wordt benadrukt en geoefend. Verder dient er een omvormingsplan gemaakt te worden.

Toetsing en afsluiting
De cursus kan worden afgesloten met een examen. Bij voldoende resultaat ontvangt de deelnemer een getuigschrift.

Cursusperiode, -tijd en -plaats
De 8-daagse cursus wordt gegeven op onze locatie aan de Koggelaan 7 te Zwolle. In-company cursussen kunnen gegeven worden bij u op locatie. De cursustijden zijn van 08.30 uur – 16.00 uur.

De cursus wordt bij voldoende belangstelling gegeven op 20, 27 maart, 3, 10, 24 april, 15, 22, 29 mei 2019.


Duur
8 dagen

Kosten per deelnemer
1.130,--
excl. 21% btw

Aanvullende informatie
Een offerte voor een in-company cursus is op aanvraag.

Aanmelden

Wilt u zich aanmelden voor deze cursus?

Aanmelden Download PDF