Ergonomie in de praktijk (L23)

Doel
Het doel van deze functiegerichte training is dat medewerkers kennis opdoen van fysieke belasting, ergonomisch werken en vitaliteit en zich daarvan bewust worden bij de uitvoering van hun dagelijkse werkzaamheden.

Werkwijze
De werkwijze is interactief waarbij van de deelnemers een actieve rol wordt verwacht en waarbij deelnemers met elkaar in gesprek gaan en ervaringen delen. Er wordt tijdens de training een tweeslag gemaakt doordat naast een arbeids-fysiotherapeut, een docent groene ruimte wordt ingezet. Aan de hand van praktijkvoorbeelden in combinatie met theoretische onderbouwing, wordt er geoefend op de werkplek. Niet belerend maar praktijk-lerend!

Inhoud
Tijdens de training wordt aandacht besteedt aan de volgende onderwerpen:
 

  • Verantwoord werken, houding en beweging
  • Werken in de praktijk en omgevingsomstandigheden
  • Taakroulatie en gebruik PBM’s
  • Ergonomisch werken met gereedschappen en machines
  • Signaleren van slijtage gereedschap en machines en de effecten daarvan
  • Werkstress in relatie tot psychosociale arbeidsdruk
  • Kort stilstaan bij effecten van sporten, gezond eten en overgewicht
  • Communicatie i.r.t. het werkplekbezoekrapport

Om de training bedrijfsspecifiek te maken kunnen we werkplekbezoeken brengen om zo een indruk te krijgen van de werkomgeving en om foto’s te maken t.b.v. bedrijfsspecifiek lesmateriaal.


Duur
op aanvraag

Kosten per deelnemer
op aanvraag
excl. 21% btw

Aanmelden

Wilt u zich aanmelden voor deze cursus?

Aanmelden Download PDF