Het herkennen van en het omgaan met psychische beperkingen (I15)

Voor
Iedereen die in de werksituatie met deze problematiek te maken heeft.

Inhoud
Programma

Dagdeel 1: Psychiatrie algemeen en Stemmingsstoornissen

 • Introductie en kennismaking
 • Psychiatrische stoornissen
 • Psychiatrie algemeen: o.a. Holisme, Draaglast/draagkracht, DSM 4, Signaleringsplannen/crisiskaart, medicatie.
 • Voorwaarden omgang met psychische handicaps/ stoornissen binnen de SW
 • Stemmingsstoornissen
 • Wat is een stemmingsstoornis en wat valt er zoal onder?
 • Symptomen en oorzaken/beïnvloedende factoren
 • Video/DVD
 • Begeleiding van medewerkers met een stemmingsstoornis

Dagdeel 2: Psychotische stoornissen

 • Wat is een psychose en signalen?
 • Wat valt zoal onder Psychotische stoornissen
 • Reactieve kortdurende symptomen en oorzaken/beïnvloedende factoren
 • Schizofrenie, oorzaken/beïnvloedende factoren en behandeling
 • Video/DVD
 • Begeleiding van medewerkers met een psychotische stoornis

Dagdeel 3: Verslaving/Middelengebruik

 • Wanneer spreekt men van “verslaving”?
 • Verslavingsmiddelen en effecten
 • Symptomen, oorzaken/beïnvloedende factoren en behandeling
 • Casus/Opdracht
 • Beleid en houding t.a.v. medewerkers die middelen gebruiken/ verslaafd zijn.

Dagdeel 4: Persoonlijkheidsstoornissen (m.n. Borderline Persoonlijkheidsstoornis)

 • Wat is een persoonlijkheid?
 • Wat houdt een persoonlijkheidsstoornis in en welke zijn er?
 • BPS symptomen, oorzaken/beïnvloedende factoren en behandeling
 • Gast/ervaringsdeskundige en opdracht
 • Begeleiding van medewerkers met BPS

Dagdeel 5: Angststoornissen

 • Wat is een angststoornis en welke zijn er?
 • Symptomen, oorzaken/beïnvloedende factoren en behandeling
 • Video/DVD
 • Begeleiding van medewerkers met een angststoornis

Dagdeel 6: ADHD/ Autistisch Spectrum Stoornis

 • Wat is ADHD?
 • Symptomen/diagnose
 • Oorzaken, beïnvloedende factoren en behandeling
 • Autisme: wat valt er allemaal onder?
 • Kernsymptomen
 • Oorzaken, beïnvloedende factoren en behandeling
 • Video/DVD
 • Opdracht begeleiding van medewerkers met ADHD en ASS

Optioneel
Dagdeel 7: De onderwerpen ‘niet aangeboren hersenletsel’en immigrantenproblematiek.
Dagdeel 8: Toetsing, evaluatie en afsluiting.

Vervolgmogelijkheden na basiscursus ‘Het herkennen van en omgaan met psychische handicaps.

Herhaling en uitbreiding: hierin worden kort alle thema’s opgefrist en kunnen z.n. nieuwe thema’s aan bod komen. Aantal dagdelen is afhankelijk van de vraag. Nieuwe thema’s kunnen bijv zijn: Overspannenheid/Burn-out, Niet aangeboren Hersenletsen, Migranten en psychiatrie/PTSS, …..

Thematisch: Opdrachtgever kan hierin aangeven welk thema/psychische handicap zij nog’s onder de loep wil nemen en evt casuistiek bespreking inzake het betreffende thema/psychische handicap. Ook kan bijv. ‘signaleringsplannen’ aan de orde komen.

Intervisie: aan de hand van een intervisiemethode kunnen werkproblemen, van een groep (max 8 pers.) medewerkers (bestaande uit gelijken) aan de hand van een samenvastgestelde structuur, aan de orde komen. Men ondersteund elkaar dmv reflectie, inzichten en het aandragen van oplossingen. Dit kan begeleid onder leiding van een intervisiebegeleider, maar kan ook zelfsturend zijn. In dit laatste geval zal de intervisiebegeleider de groep begeleiden tot een zelfstandig opererende intervisiegroep.

Individuele coaching: hierbij zal een coach een individuele medewerker coachen in het begeleiden van een medewerker met een psychische handicap. Bedoeling is dat de gecoachte na een aantal coachingsessies zo zelfstandig mogelijk verder kan in het begeleiden van de medewerker met psychische handicap. Dit wordt op een doelgerichte en procesmatige wijze begeleid door de coach.

Vaardigheidstraining: Hierbij worden vaardigheden getraind mbt het begeleiden van mensen met een psychische handicap, bijv. Gespreksvoering met iemand met Borderline Persoonlijkheidsstoornis of mensen met een stoornis vanuit het Autistisch Spectrum, etc…

Aanvullende informatie
Maximale groepsgrootte is 14 deelnemers.


Duur
6 dagdelen

Kosten per deelnemer
525,--
excl. 21% btw

Aanmelden

Wilt u zich aanmelden voor deze cursus?

Aanmelden Download PDF