Werken in bomen met klimuitrusting, basiscursus (A26)

Doel en doelgroep
Na het volgen van de cursus kan de deelnemer op een veilige en verantwoorde wijze in een boom klimmen. Daarnaast kan hij/zij werkzaamheden uitvoeren met handgereedschappen in bomen. Voor een ieder die vakkundig en veilig wil werken in bomen.

Toelating en aantal deelnemers
Om deel te kunnen nemen moet de cursist veilig en verantwoord kunnen werken met handgereedschap op de grond. Het aantal deelnemers is maximaal 8.

Programma:
De cursus duurt 4 dagen waarin de basis klimtechnieken en het werken met handgereedschappen worden aangeleerd. In het programma worden onderstaande onderwerpen behandeld:

 • Richtlijnen veilig werken in de boomverzorging
 • Klim- en werktechnieken in bomen
 • Werken met handgereedschappen
 • Veiligheid en ergonomie
 • Toepassen wetten en regels
 • Klim- en hulpmaterialen
 • Klim- en knooptechnieken
 • Controle klimmaterialen
 • Functie van de grondman
 • Demonstraties en praktijkoefeningen
 • Toetsing en afsluiting

De cursus wordt afgesloten met een theorie- en praktijkexamen. Bij voldoende resultaat ontvangt de cursist een getuigschrift.

Cursusperiode, -tijd en –plaats
De cursustijden zijn van 08.30 uur – 16.00 uur.

De eerstvolgende cursus is gepland op 11, 12, 19 en 20 februari 2020 in omgeving Zwolle.


Duur
4 dagen

Kosten per deelnemer
795,--
excl. 21% btw

Aanvullende informatie
Bij de cursus dient de deelnemer zelf te beschikken over een veiligheidsuitrusting bestaande uit een goedgekeurde helm met kinband, oogbescherming, handschoenen, zaagschoenen en een veiligheidsbroek/zaagklasse I.

 

 

Aanmelden

Wilt u zich aanmelden voor deze cursus?

Aanmelden Download PDF