Werken in bomen met klimuitrusting, vervolgcursus (A31)

Doel en doelgroep
Na het volgen van de cursus kan de deelnemer op een veilige en verantwoorde wijze onderhoudswerkzaamheden uitvoeren met hand- en machinale gereedschappen in bomen. Voor een ieder die vakkundig en veilig alle voorkomende werkzaamheden wil uitvoeren in de boomkronen.

Toelating en aantal deelnemers
Om deel te kunnen nemen moet de cursist in het bezit zijn van het getuigschrift Werken in bomen met klimuitrusting (basis) en Gebruiken motorkettingzagen. Het aantal deelnemers is maximaal 8.

Programma:
De cursus duurt 4 dagen waarin klimtechnieken worden verfijnd en het werken met machinale gereedschappen wordt aangeleerd.

  • klim- en werktechnieken in bomen
  • reddingstechnieken en reddingsacties
  • werken met de motorkettingzaag in bomen
  • veiligheid en ergonomie
  • inventariseren werkplek en -omgeving
  • uitvoeren quickscan beschermde flora en fauna
  • klim- en hulpmaterialen
  • klim-, knoop- en afvangtechnieken
  • controle materialen
  • functie van de grondman
  • demonstraties en praktijkoefeningen
  • toetsing en afsluiting

De cursus wordt afgesloten met een theorie- en praktijkexamen. Bij voldoende resultaat ontvangt de cursist een getuigschrift.

Cursusperiode, -tijd en –plaats
De cursustijden zijn van 08.30 uur – 16.00 uur.  In verband met de flora en fauna kan de cursus in principe niet gegeven worden in de periode 15 maart tot 15 juli.


Duur
4 dagen

Kosten per deelnemer
795,--
excl. 21% btw

Aanvullende informatie
Bij de cursus dient de deelnemer zelf te beschikken over een veiligheidsuitrusting bestaande uit een goedgekeurde helm met kinband, oogbescherming, handschoenen, zaagschoenen en een veiligheidsbroek/zaagklasse I.

 

Aanmelden

Wilt u zich aanmelden voor deze cursus?

Aanmelden Download PDF