Omgaan met emotie en agressie (I37)

Voor
De training is bedoeld voor medewerkers die bloot worden gesteld aan allerlei vormen van agressie. Vooral binnen zorg- en dienstverlenende instanties is er niet alleen een toename te bespeuren als het gaat om agressie, maar lijkt ook de vorm van agressie ernstiger te worden.

Doel
Het doel van de training is dat deelnemers vroegtijdig emotioneel geladen situaties kunnen signaleren en herkennen om agressief gedrag te voorkomen (herkennen van A,B,C,D gedrag). De deelnemers leren de aard of de oorzaak van de emotie en de veiligheid in te schatten om vervolgens bewust en doelgericht de juiste benadering en strategie te kunnen kiezen. Dit om de agressie te voorkomen, te de-escaleren en/of de schade te minimaliseren.

Werkwijze
Gezorgd wordt voor een veilige trainingsomgeving waarbij respect voor grenzen en meningsverschillen van de deelnemers is. Dit wordt bij aanvang van de training nadrukkelijk besproken. Het programma bestaat uit praktijkgerichte oefeningen m.b.v. acteur met theoretische onderbouwing.

Programma
Voorbereiding: Eigen leerdoelen opstellen en persoonlijke voornemens noteren en opsturen naar de trainer. Groeipunt zorgt voor een intakeformulier dat ingevuld kan worden.

Dagdeel 1
• Introductie en kennismaking.
• Agressie, uitingsvormen, soorten, definitie.
• A,B,C,D gedrag/model.
• Verklaringsmodellen over ontstaan van agressie en beïnvloedende factoren.
• Proactieve handvatten: factoren die agressie kunnen voorkomen.
• Welke invloed heb jij op ontstaan van agressie: basishoudingen.
• Basishoudingen 1 en 3: strijd vermijden en afstand.
• Evaluatie.

Dagdeel 2
• Terugblik dagdeel 1.
• Basishouding 2: Rustig blijven. Hoe houd je controle over jezelf  i.r.t. professioneel handelen.
• Basishoudingen 4 en 5: Ombuigtechnieken bij hoogoplopende emoties (A en B gedrag) en grenzen stellen (bij C en D gedrag).
• Praktijk met acteur.
• Persoonlijke reflectie en voornemens m.b.t. de praktijk.
• Evaluatie.

Dagdeel 3
• Intervisie, opgezet vanuit voorbeelden uit de praktijk
• Korte herhaling van dagdeel 1 en 2
• Evt. verder oefenen van vaardigheden: rustig blijven, zelfcontrole, ombuigtechnieken.
• Borging vaardigheden
• Evaluatie en afsluiting (evt. uitreiken getuigschriften).

Aanvullende informatie
Ideale groepsgrootte 8 tot maximaal 12 personen.


Duur
3 dagdelen

Kosten per deelnemer
350,--
excl. 21% btw

Aanmelden

Wilt u zich aanmelden voor deze cursus?

Aanmelden Download PDF