Opleidingstraject `Op weg naar werk...` (I03)

Voorschakeltraject `Baanbrekend Landschap`

Doel van de opleiding
Een opleiding geven aan de hieronder omschreven doelgroep om het perspectief op duurzaam werk voor werkenden en werkzoekenden te vergroten. Dit vanuit een (gezamenlijk ontwikkelde) aanpak die geschikt is voor een brede groep werkzoekenden zonder startkwalificatie, rekening houdend met doelgroepspecifieke verschillen. Samenwerking & verbinding met werkgevers is bij het uitvoeren van de opleiding van essentieel belang, immers opleiden/ontwikkelen kan de specifieke discrepantie(s) tussen vraag en aanbod op de arbeidsmarkt verkleinen. Bij het opleiden en ontwikkelen zal coaching en groepscoaching voorop staan.

Doelgroep
Dit betreft een (groeiende) groep voor wie het behalen van een diploma niet of nauwelijks tot de mogelijkheden behoort vanwege de taal- en rekeneisen.  Deze groep is in de praktijk, al werkend leren, wel in staat tot het aanleren van (vak)vaardigheden. Juist voor deze groep vergroot branchegericht certificeren de mogelijkheden op het verkrijgen of behouden van duurzaam werk. Voor een heel aantal doelgroepen is opleiden met uiteindelijk een kans op werk het doel en hiervoor is het scholingsinstrument uitstekend geschikt.

De scope van deze van deze opleiding betreft de (sub)doelgroepen:
• Nuggers, leerlingen afkomstig van PrO en VSO;
• Statushouders;
• Werkenden en werkzoekenden voor wie praktijkleren met praktijkverklaringen de ‘enige’ manier is om een bewijs van hun kunnen te halen met civiel effect binnen het bedrijfsleven.

Inhoud
Assisteert bij eenvoudige uitvoerende werkzaamheden in het landschap zoals:

-Verzorgen beplantingen
-Aanleg beplantingen
-Opleveren van werk
-Loopbaan en burgerschap
-Herkent en benoemt gereedschappen en beplanting
-Aandacht en begrip tonen, op tijd komen
-Samenwerken en overleggen in het werk
-Communiceren en omgaan met kritiek
-Vakdeskundigheid toepassen
-Materialen en middelen inzetten
-Op de behoefte van de klant richten
-Instructies en procedures opvolgen
-Omgaan met verandering en aanpassen en flexibel zijn
-Met druk en tegenslagen omgaan,
-Plannen en organiseren
-Onderhouden kleine machines en (hand)gereedschappen
-Basiscursus werken met de bosmaaier
-Trainingen Leefstijl / Positieve gezondheid
-Veilig werken


Duur
18 dagen of 36 dagdelen
5 tot 8 deelnemers per groep

Kosten per deelnemer
4.300,--
excl. 21% btw

Aanmelden

Wilt u zich aanmelden voor deze cursus?

Aanmelden Download PDF