Plantenkennis (B06)

 

Doel en doelgroep
De basiscursus Plantenkennis is bedoeld voor een ieder die zich beroepsmatig of uit persoonlijke interesse bezig houdt met de (ver)koop van planten, het inplanten van tuinen en plantsoenen en het onderhoud van beplanting.

Toelating en aantal deelnemers
Voor deze cursus gelden geen specifieke toelatingseisen.
Het aantal deelnemers is minimaal 10 en maximaal 18.

Programma
Het cursusprogramma bestaat uit de volgende onderwerpen:

  • Nomenclatuur
  • Morfologie en indeling van de planten
  • Herkennen en benoemen van circa 200-250 houtachtige- en kruidachtige planten die toegepast worden bij het aanleggen van tuinen en plantsoenen (geslachtsnaam en de Nederlandse naam)
  • Basiskennis van de toegepaste beplantingsleer
  • Toetsing en afsluiting

De cursus wordt afgesloten met een praktisch en schriftelijk examen. Bij voldoende resultaat ontvangt de deelnemer een getuigschrift.

Cursusduur en tijd
De cursuslengte is 15 avonden. De cursustijden zijn van 19.00 – 22.00 uur.

Aanvullende informatie
Tijdens de cursus wordt zoveel mogelijk gebruik gemaakt van levende materialen. Ter ondersteuning worden boeken, presentaties, internet en cd-roms gebruikt.


Duur
15 avonden

Kosten per deelnemer
895,--
excl. 21% btw incl. lesmateriaal

Aanmelden

Wilt u zich aanmelden voor deze cursus?

Aanmelden Download PDF