Vervolgcursus bloemsierkunst (K20)

 

Doel en doelgroep
Deze 1-jarige avondcursus is bedoeld voor cursisten die de basisvaardigheden van het bloemschikken reeds beheersen.

Toelating en aantal deelnemers
Voor de vervolgcursus Bloemsierkunst geldt als toelatingseis dat de deelnemer de basiscursus Bloemsierkunst reeds heeft afgerond en de basisvaardigheden van het bloemschikken beheerst. Beroepspraktijkvorming tijdens de cursus is gewenst maar niet verplicht.

Het aantal deelnemers is minimaal 8 en maximaal 15.

Programma
Het programma van de vervolgcursus Bloemsierkunst bestaat uit het samenstellen van arrangementen uit plantaardige en niet-plantaardige materialen met een verantwoorde vormgeving en kleurgebruik. Het betreft een verdieping van de eerder aangeleerde technieken. Rouwwerk en bruidswerk zullen een onderdeel zijn van de draad- en steektechnieken. Uiteraard krijgt de cursist ook voldoende kennis van het gebruik, de toepassing en de verzorging van in de beroepspraktijk voorkomende bloemen, planten, hulpmiddelen en materialen, die nodig zijn om goed bloemwerk te kunnen maken.

Toetsing en afsluiting
De cursus wordt afgesloten met een examen. Bij voldoende resultaat ontvangt de cursist een getuigschrift.

Cursusperiode, -tijd en -plaats
De cursus wordt bij voldoende aanmelding gegeven op 16 maandagavonden van 18:00 uur – 21:30 uur (tijden onder voorbehoud) aan de Koggelaan 7 te Zwolle.

Naast genoemde cursuskosten moet rekening gehouden worden met:
aanschaf gereedschappen ca. € 50,-
bloemen ca. € 25,- per cursusavond


Duur
16 avonden

Kosten per deelnemer
995,--
excl. 21% btw en excl. aanschaf gereedschappen en bloemen

 

 

Aanmelden

Wilt u zich aanmelden voor deze cursus?

Aanmelden Download PDF