Vakbekwaam Hovenier (A04)

Dit derde en tevens laatste jaar is het sluitstuk van de opleiding tot vakbekwaam hovenier. Gedurende dit jaar gaat u zich specialiseren in één of beide afstudeerrichtingen.

Aanleg en onderhoud

  • De onderdelen die aan bod komen voor de specialisatie tuinaanleg zijn de aanleg van gazon, bouwkundige elementen, verhardingen en het aanbrengen van beplantingen. Ook aan tuinonderhoud en het veilig werken met de bosmaaier en motorkettingzaag wordt aandacht besteed.
  • Tijdens het praktijkexamen legt u in ongeveer 5 uur een kleine tuin aan. Hierin ligt de nadruk op het gebruik en de toepassing van een aantal dode materialen.

Tuinontwerpen 

  • Bij de specialisatie tuinontwerpen komen de volgende onderdelen aan bod: ontwerpen tuinen, beplantingsplannen, begrotingen en presentatietechnieken.
  • Gedurende de laatste periode van de opleiding maakt u zelfstandig een tuinontwerp, beplantingsplan, technische tekeningen en een begroting met offerte. Dit project wordt middels een presentatie toegelicht tijdens een mondeling examen.

Vooropleiding
Het getuigschrift Hovenier is behaald of de deelnemer beschikt bewijsbaar over gelijkwaardige kennis.

Uitvoeringslocatie
Zone.college
Bornerbroeksestraat 348
7609 PH ALMELO

Op deze opleiding is Collandsubsidie van toepassing.


Duur
160 uur
Wekelijks van 16.00 - 22.00 uur

Kosten per deelnemer
1.995,--
excl. 21% btw

De kosten betreft lesgeld per persoon, per specialisatie, per jaar incl. lunch met soep, boekengeld –, materialen en examenkosten.

Er zullen naast de wekelijkse lesavond van 16-22 uur ook een aantal zaterdagen worden gepland.
Zelfstudie: Afhankelijk van vooropleiding, max. 20 uur per week.

 

Aanmelden

Wilt u zich aanmelden voor deze cursus?

Aanmelden Download PDF