Veilig werken langs de weg (L27)

Veilig werken is een voorwaarde voor het voorkomen van (ernstig) letsel. Schadelijke gevolgen voor medewerker en bedrijf moeten zoveel mogelijk voorkomen worden. In deze training besteden we aandacht aan mens, machine en omgeving in wegwerksituaties zodat we het werken langs de weg zo goed mogelijk kunnen uitvoeren.

Aan het einde van de training heeft de deelnemer kennis van de wet- en regelgeving rondom werken langs de weg, persoonlijke beschermingsmiddelen, materialen en toepassing en kan de deelnemer veilig werken langs de weg. Tevens wordt er ingegaan op samen verantwoording nemen bij het bepalen, plaatsen en ruimen van wegafzettingen volgens de richtlijn 96B van de CROW.

Doelgroep
Deze training is bestemd voor medewerkers en/of uitvoerders die werkzaamheden gaan uitvoeren langs, op of boven de openbare weg (op niet autosnelwegen).

Inhoud

 • Wet en regelgeving
 • BPM’s
 • Langzaam rijdende voertuigen
 • Bebakeningmaterialen
 • Tips en stappenplan
 • Werken met 96b
 • Plaatsen en verwijderen afzetting
 • Evaluaties werkafzettingen
 • Beoordelen wegafzetting door derden geplaatst
 • Uitwerken cases werkafzetting binnen en buiten de bebouwde kom
 • Gedragsnormen werken langs de weg
 • Handelen bij ongevallen en calamiteiten
 • Plaatsen en verwijderen wegafzetting met beoordeling.
 • Evaluatie

Duur
1 dag

Kosten per deelnemer
175,--
excl. 21% btw

In-companytrainingen kunnen we al naar gelang de doelgroep ook in twee dagen of als opfriscursus in een halve dag geven.

De cursus is CCV gecertificeerd (code 95) en kan dus meetellen voor beroepschauffeurs in het kader van De Richtlijn Vakbekwaamheid (7 uur theorie). De extra kosten voor registratie van de punten daarvoor bedragen € 25,00 per deelnemer.

 

Aanmelden

Wilt u zich aanmelden voor deze cursus?

Aanmelden Download PDF