Vind je balans (L41)

Voor
Medewerkers met stressgerelateerde klachten maar in principe nog geen ziekmelding. Klachten zijn bijvoorbeeld moeheid, pijn, gespannen voelen, slaapproblemen, prikkelbaar zijn, verminderd concentratievermogen en weinig zin hebben in activiteiten.

Inhoud
Van alle kanten wordt er voortdurend een beroep op je gedaan. Op het werk en thuis wordt de agenda steeds voller: afspraken, deadlines, werkdruk, cursussen, huishouden, verenigingsleven, kinderen die bij activiteiten moeten worden begeleid en misschien ook nog zorg voor naasten. Dat en de manier van hoe je met bepaalde zaken omgaat, kan ervoor zorgen dat je niet lekker in je vel zit. Je bent zogezegd uit balans.
Het valt dan niet mee om al deze dagelijkse dingen te doen en het kan er langzaam insluipen dat je er geen plezier meer aan beleeft. Het is moeilijk om een goede balans te vinden tussen jouw draaglast enerzijds en jouw draagkracht anderzijds.

Als je stress ervaart kun je twee dingen doen: proberen de stressbronnen te vermijden of zelf leren op een effectieve manier met stress om te gaan. Deze training richt zich met name op het laatste. Vandaar: begin bij jezelf! Hoe zorg je ervoor dat je weer met plezier naar je werk gaat? Hoe wordt je weer actief? En hoe ga je weer genieten?

Programma
Bewustwording!

In de training wordt gewerkt met verschillende werkvormen en bestaat uit zowel een praktijk- als een theoriegedeelte. Je maakt eigen doelen die gericht zijn op bewustwording van bijvoorbeeld je stressfactoren en hoe je omgaat met bepaalde zaken.
De training is gericht op het doen, ervaren en oefenen van vaardigheden die je leren hoe je bronnen van stress praktisch kunt aanpakken. Thema’s die behandeld worden zijn onder andere:

 • Het herkennen van lichaamssignalen bij stress
 • Het leren aangeven van grenzen
 • Eigen kracht(en) ontdekken
 • Loslaten en ontspannen.

De nadruk ligt dus op het zelf doen en ervaren. Er wordt veel aandacht besteed aan de vertaalslag naar jouw eigen situatie en de tips die gegeven worden zijn daar op gericht. Aan het eind van de training wordt geëvalueerd of er nog extra punten zijn waaraan aandacht zou kunnen worden besteed. Als dat zo is kan eventueel een vervolg worden besproken.

Praktische informatie

 • ‘Vind je Balans’ bestaat uit 4 sessies à 3 uur en 1 terugkomsessie
 • Tijd in overleg, mogelijk eind van de dag en begin van de avond. (ivm werktijden)
 • Tussen de bijeenkomsten zitten 2 á 3 weken.
 • De training wordt gegeven door professionals
 • Opzet:
  • Voorbereidingsopdracht.
  • Theorie- en praktijkgedeelte.
  • Uitreiking bewijs van deelname bij terugkomsessie.

Aanvullende informatie
De ideale groepsgrootte is minimaal 5 en maximaal 7.


Duur
5 dagdelen

Kosten per deelnemer
450,--
excl. 21% btw

Aanmelden

Wilt u zich aanmelden voor deze cursus?

Aanmelden Download PDF