Visual Tree Assessment (VTA) (B39)

Voor
Een ieder die boomcontroles dient uit te voeren en/of aansprakelijk is voor bomen in het kader van de Zorgplicht.

Inhoud
Volgens de wet heeft een boomeigenaar zorgplicht. De eigenaar kan aansprakelijk worden gesteld als een boom schade aanricht bij derden. Aan de algemene zorgplicht kan worden voldaan door het periodiek uitvoeren van een visuele, uitwendige boom controle (VTA).

Wanneer een boom een hoge gevaarzetting voor derden oplevert, dan geldt een verhoogde zorgplicht. Hieraan kan worden voldaan door tenminste 1x per jaar een VTA controle uit te (laten) voeren.

Redenen om een boom te kwalificeren als een boom met een verhoogde gevaarzetting, kunnen onder andere zijn:

 • Omvang van de boom
 • Fysieke toestand van de boom
 • (Verkeers-)drukte nabijheid van de boom

Na constatering van uitwendige gebreken heeft de eigenaar de plicht tot onderzoek.

Ter verduidelijking van een VTA-controle is het navolgende schema opgenomen.
VTA-methode = Visual Tree Assessment = visuele uitwendige boomcontrole (van toepassing bij periodieke en jaarlijkse controle).

Biologische symptomen zijn
Conditie:

 • Blad (bezetting, kleur, grootte)
 • Scheutlengte
 • Vertakkingspatronen
 • Scheutsterfte / vorming van dood hout
 • Schimmels
 • Wond vergroeiingen

Mechanische symptomen zijn:
Breukgevoeligheid:

 • Verzwakkingssymptomen (verdikkingen, ribvorming)
 • Beschadigingen (holten, scheuren)
 • Takken (verzwakte, takaanhechting, uitzakkende takken)
 • Afwijkende bastpatronen
 • Ingezonken stamdelen

Stabiliteit:

 • Scheefstand (grondscheuren, kruinvolumen)
 • Wortelaanzetten (ontbrekend, verdikt, vorming, adventiefwortels)
 • Verdikte stamvoet
 • Kruinvolume

De praktijkgerichte training belicht alle onderwerpen zoals zijn weergegeven in bovenstaand overzicht. De deelnemers leren op een systematische wijze een betrouwbare boomcontrole en boominspectie uit te voeren.

Doel van de training:
Na het volgen van de training is deelnemer in staat om zelfstandig:

 • De juiste boomsoort op de juiste plaats te plannen om toekomstige problemen zoveel mogelijk te voorkomen (groeiplaatsleer)
 • Een boomcontrole uit te voeren.
 • Een inschatting van de noodzaak tot het (laten) uitvoeren van een boominspectie te maken.
 • De resultaten van een boominspectie te interpreteren.

Voorkennis
Elementaire kennis van boomverzorging en/of diploma vakbekwaam medewerker groen (niveau 3) is gewenst.

Programma:
Dag 1

 • Juridische aspecten m.b.t. bomen in het kader van de Zorgplicht
 • Theoretische achtergrond
 • Groeiplaats (ondergronds), groeiplaatseisen
 • Theorie van Shigo
 • Mechanische gebreken bij bomen
 • Gevarenclassificaties m.b.t. standplaats

Dag 2

 • Diverse excursies en visuele boomcontrole

Dag 3

 • Noodzaak tot vervolgonderzoek (boominspectie)
 • Toepassing meetinstrumenten
 • Interpretatie meetresultaten
 • Keuze te nemen vervolgacties

Dag 4 Optioneel

 • Examentraining

De cursus biedt een goede basis om deel te kunnen nemen aan het landelijk examen. Dit examen is geen onderdeel van deze cursus en valt buiten de genoemde cursusdagen.

Verwachte start volgende cursus: voorjaar 2020.

 


Duur
3 dagen
excl. examen

Kosten per deelnemer
590,--
excl. 21% btw, excl. ca 275,-- examenkosten

Aanmelden

Wilt u zich aanmelden voor deze cursus?

Aanmelden Download PDF