Werken op de begraafplaats (B22)

Doel en doelgroep
De cursus is bedoeld voor iedereen die de vaardigheid en kennis wil opdoen om op deskundige wijze het dagelijks beheer en onderhoud op begraafplaatsen uit te kunnen voeren.

Toelating en aantal deelnemers
Er zijn voor deze cursus geen specifieke toelatingseisen. Het aantal deelnemers is minimaal 8 en maximaal 12.

Programma
De cursus bestaat uit de volgende onderdelen:

Persoonlijke vaardigheden (1 dagdeel)

 • Werken op de begraafplaats en omgaan met de dood
 • Effectief functioneren/rekening houden met begrafenissen en as-bestemmingen
 • Communiceren, klantgericht denken en samenwerken met collega’s
 • Arbo, veiligheid, gezondheid en gebruik PBM’s

Groen theorie (1 dagdeel)

 • Beheer en onderhoud groenelementen
 • Kennismaking omgaan met traditionele- en beeldbestekken
 • Andere vormen van beheer zoals o.a. ecologisch beheer

Groen praktijk (6 dagdelen)

 • Uitvoeren/ trainen onderhoudswerkzaamheden
  • Beheer houtachtigen: snoeien hagen, heesters, bomen, inzet van machines en gereedschappen, nieuwe werktechnieken zoals machinaal hagen knippen en onderhoud heesters.
  • Beheer kruidachtigen o.a. vaste planten en varens
  • Beheergrassen, gazons
  • Beheer en onderhoud verhardingen en half-verhardingen
  • Onderhoud grafstenen
 • Gebruik maken van gereedschappen, tuin- en parkmachines
  • Motor-, elektrische- en accugereedschappen
  • Dagelijks onderhoud en controles
  • Creëren veilige werkplek
  • Veilig en efficiënt werken
  • Rekening houden met en voorkomen van schade aan monumenten
 • Flora- en faunawet en zorgvuldig handelen.
 • Bezoek tweetal begraafplaatsen
  • Kijken naar verschillen in inrichting en beheer

Na afloop van de cursus ontvangt de deelnemer een getuigschrift.

Cursusperiode, -tijd en -plaats
De 4-daagse cursus wordt gegeven op vrijdagen van 08.30 uur tot 16.00 uur.


Duur
4 dagen

Kosten per deelnemer
695,--
excl. 21% btw

Aanvullende informatie
Voor LOB-leden geldt een korting van 10% op de cursusprijs. Om voor korting in aanmerking te komen dient u zich in te schrijven via het LOB op mailadres: administratie@begraafplaats.nl

De cursus (of een onderdeel daarvan) kan ook in-company op uw bedrijfs- of gemeentelocatie gegeven worden. De prijs van een in-company cursus is op aanvraag.

Aanmelden

Wilt u zich aanmelden voor deze cursus?

Aanmelden Download PDF