De Werkleider Participatiewet-proof (G02)

Deze training is tot stand gekomen in samenwerking met de SBCM. Individuele aanmelding en bedrijfsaanmelding voor SW-bedrijven loopt via de SBCM. Wilt u deze training in-company in aangepaste  vorm in uw bedrijf laten uitvoeren, neem dan contact met ons op.

Voor
De training is bedoeld voor werkleider van sociale werkvoorzieningen die te maken krijgen met de nieuwe doelgroep vanuit de Participatiewet.

De training geeft vooral handvatten om gedragsverandering te bereiken en om eigen regie en zelfsturing bij de nieuwe doelgroepen te bevorderen. Daarbij wakend voor de valkuil van de oude (vaak zorgende) rol van de professional.

Leerdoelen
Dag 1: De cursist begrijpt dat mensen sterk kunnen verschillen (MBTI), op verschillende wijze nieuwe dingen leren (KOLB) en beheerst het effectief en stimulerend coachend leidinggeven

Dag 2: De cursist kent het principe proactiviteit uitvoerig en kan dit zowel voor zichzelf als voor zijn medewerkers toepassen, ook in het kader van omgaan met ziekteverzuim.

Dag 3: De cursist kent het principe van motiverende gespreksvoering en kan deze toepassen.

Dag 4: Terugkomdag, waaronder omgaan met psychische handicaps en agressie- en conflicthantering.

Inhoud
Dag 1: De veranderende rol van leidinggevende/begeleider: van leidinggeven naar coachen en het stimuleren van zelfsturing en eigen regie door de cliënt.
Kennismaking: Wie zijn deze nieuwe werknemers, hoe zit ik zelf in elkaar en wat heb ik nodig voor de begeleiding?
Kolb-leerstijlen
Eigen talenten: 5 x “trots op”, 5 x “goed in”, 5 x “leuk om te doen”
Wat vinden medewerkers belangrijk? (uitslag van diverse medewerkerstevredenheidsonderzoeken (met name aandacht en betrokkenheid, en betrouwbaarheid)
Uitgebreide oefening “Open vragen stellen” (= interesse tonen)
Situationeel leidinggeven: test en oefening: uitstijgen boven voorkeursstijl
Coaching: Volgens welke stappen zet ik medewerkers in hun ontwikkeling?
Begeleidingsstijlen
MBTI-test/ menstypen en zelfkennis (mensenkennis)

Dag 2: Ombuigen van weerstanden in positief gedrag

Weerstand: een natuurlijke reactie
Proactiviteit in 3 stappen (bouwers en slopers, voedend of giftig)
Proactiviteit en verwacht je geluk niet van een ander (Dr. F. de Winter)
Principes van persoonlijk leiderschap
Denken in privébelang of in bedrijfsbelang
Hoe reageer je primair op het gedrag van je nieuwe medewerker? Reactief of proactief?
Communicatie: Hoe communiceer ik helder met de doelgroep zonder ruis op de lijn? Verbaal en non-verbaal.
Weerstand en verandertaal
Hoe ga ik om met ziekteverzuim (wit, grijs en zwart) en afwezigheid?

Dag 3: Motiverende gespreksvoering

Motiverende gespreksvoering: Hoe werkt motivatie?
Maslow en Herzberg
Zelfvertrouwen en doelen stellen (onzekerheid en faalangst)
Reflectief luisteren
Gebruik reflecties / veranderingsuitspraken
Motiverende gesprekken in de praktijk
Borging van motiverende gesprekken

Dag 4: Terugkomdag, waaronder omgaan met psychische handicaps en conflict- en agressiehantering


Duur
4 dagen

Kosten per deelnemer
op aanvraag

Aanmelden

Wilt u zich aanmelden voor deze cursus?

Aanmelden Download PDF