Werkvoorbereiding boomverzorging (A33)


Doel en doelgroep
Deze cursus is bedoeld voor personen die boomverzorging in hun takenpakket hebben of ervoor opgeleid willen worden. Doel van deze cursus is het opleiden van deelnemers tot specialisten in de boomverzorging tot het niveau van Treeworker.

Toelating en aantal deelnemers
Het aantal deelnemers is maximaal 16.

Programma

Onderzoek (4 dagen) incl. excursie.

 • Bepalen en uitvoeren ondergronds- en bovengrondse onderzoek.
 • Vaststellen ziekten, plagen en aantastingen (incl. VTA/IBA en juridische aspecten).
 • Gegevens analyseren.
 • Ontwikkelingen op het gebied nieuwe technieken bijhouden.

Advies (3 dagen) incl. excursie.

 • Opstellen van adviezen op het gebied van bestrijding ziekten, plagen en aantastingen.
 • Opstellen van een sortiment-, onderhoudadvies d.m.v een rapportage.
 • Opstellen van een offerte.

Planvorming (2 dagen).

 • Opstellen van een beheers- en onderhoudsplan.
 • Opstellen van een begroting.
 • Advies geven voor het opstellen of beteren van een plan van aanpak.
 • Bepalen welke wet- en regelgeving en subsidiemogelijkheden van toepassing zijn in de boomverzorging.

Communicatie (1 dag).

 • Communiceren met opdrachtgevers en vakgenoten over uit te voeren werkzaamheden.
 • Evaluatiegesprekken uitvoeren over uitgevoerde werkzaamheden.
 • Geven van voorlichtingen aan derden.

Toetsing en presentaties (1 dag).
Van een reële praktijksituatie m.b.t. boomonderzoek moet door de deelnemer een advies worden opgesteld en hij/zij moet van het advies een toelichting/presentatie kunnen geven.

Toetsing en afsluiting
Alle onderdelen worden afgesloten met één of meerdere theorie- en/of praktijkexamens en diverse presentaties. Bij voldoende resultaat ontvangt de deelnemer een getuigschrift.

Cursustijden en -dagen
De cursustijden zijn van 08.30 uur – 16.00 uur. De cursusdagen vinden voornamelijk plaats op de vrijdagen maar tevens dient rekening gehouden te worden met een aantal blokken van meerdere cursusdagen per week.


Duur
11 dagen

Kosten per deelnemer
1.275,--
excl. 21% btw en ca. 500,-- aanschaf boeken

Aanvullende informatie
Buiten de lesdagen om wordt, afhankelijk van eigen ervaring, nog ongeveer 50% eigen tijdsinvestering gevraagd.

Door het volgen van de onderdelen Uitvoeren en Werkvoorbereiding boomverzorging wordt u opgeleid tot het niveau van Treeworker. Om deel te nemen aan het examen European Treeworker moet u in het bezit zijn van een diploma EHBO/BHV en over  voldoende praktijkervaring beschikken. Deelname aan dit examen kost circa € 810,-. Hierbij kan worden gekozen voor examinering met Treeworker Climbing of met Treeworker Platform. Het examen European Treeworker wordt afgenomen door een externe instantie en is niet in deze cursus inbegrepen.

Aanmelden

Wilt u zich aanmelden voor deze cursus?

Aanmelden Download PDF