Wet natuurbescherming niveau 1 (F12)

Doelgroep
Deze cursus is bedoeld voor uitvoerende medewerkers en meewerkend voormannen in de groenvoorziening, het natuurbeheer, het bosbeheer en/of het waterbeheer.

Inhoud

  • Basiskennis Wet natuurbescherming, vrijstellingen, gedragscodes en ontheffingen;
  • Verboden, verbodsbepalingen en zorgplicht;
  • Beschermde planten en dieren, vaste rust- en voortplantingsplaatsen en jaar rond beschermde nesten;
  • Rode lijst-, doel- en aandacht soorten
  • Zorgvuldig handelen en voorzorgsmaatregelen;
  • Omgaan met calamiteiten, communicatie en werkproces;
  • Overtreding en handhaving;
  • Casussen en huiswerkopdrachten;
  • Examentraining

Deze cursus is gebaseerd op de volgende 4 gedragscodes: Gedragscode Natuurwet bestendig beheer en onderhoud groenvoorzieningen Gedragscode Natuurwet voor Waterschappen Gedragscode Bosbeheer Gedragscode Natuurbeheer

Resultaat
U rondt deze cursus af met een meerkeuzevragen examen op basis van een combinatie van deze 4 gedragscodes. Na het met goed gevolg afsluiten van deze cursus is de geëxamineerde bevoegd en bekwaam om een gedragscodes toe te passen in de praktijk. Het examen bestaat uit 40 meerkeuzevragen, waarvan de deelnemers 32 vragen goed beantwoord moet hebben om voor certificering in aanmerking te komen. De vragen zijn gericht op soorten-kennis, kennis van de huidige natuurwetgeving, werktechnieken zorgvuldig handelen en communicatie & werkproces. Als u het examen met een voldoende afsluit, ontvangt u een landelijk erkend certificaat van het AOC Keurmerk dat vijf jaar geldig is.

U dient uw certificaat te verlengen door het volgen van een hercertificeringsbijeenkomst binnen de geldigheidsperiode van uw huidige certificaat. U ontvangt dan een nieuw certificaat dat daarna 3 jaar geldig is. Voor niveau 1 en 2 duurt deze bijeenkomst een halve dag, voor niveau 3 een hele dag. Deze optie en de kosten daarvan staan vermeld op de website onder Wet natuurbescherming, hercertificering.

De eerstvolgende cursus zal in het najaar weer gepland worden.


Duur
2 dagen

Kosten per deelnemer
400,--
excl. 21% btw

Aanmelden

Wilt u zich aanmelden voor deze cursus?

Aanmelden Download PDF