Meer voor bedrijven en organisaties

Waar staat uw bedrijf of organisatie over vijf jaar? Kunt u deze doelen verwezenlijken met uw huidige personeelsbestand? Hoe gaat u om met ontgroening en vergrijzing? Hoe komt u tot breed inzetbare mensen die de snelle technologische ontwikkelingen kunnen bijbenen? Al dat soort vragen zijn óns werk.


Trends uit het bedrijfsleven
Trends als continu verbeteren, duurzaamheid, TWI, wetgevingseisen etc. kunnen wij integreren in onze cursussen en bedrijfsopleidingen. Onze docenten worden er in geschoold. Het biedt voor het bedrijf meerwaarde dat medewerkers worden opgeleid en dat tevens hun bedrijfsprocessen hierin worden meegenomen.

Vanzelfsprekend leiden wij uw medewerkers op met als resultaat een diploma op mbo-niveau. Daarnaast maken steeds meer bedrijven gebruik van kortcyclische trainingen/cursussen om actuele probleemsituaties op te lossen op gebied van bijvoorbeeld kwaliteit, hygiëne, productie, leiding geven. Hierbij kunt u denken aan projectgestuurde opdrachten over een periode van bijvoorbeeld 10 weken.

Samen met onze specialisten kunnen modules worden samengesteld die wat betreft niveau gerelateerd zijn aan de mbo-opleidingseisen. Deze modules kunnen aan het portfolio van de medewerkers worden toegevoegd waardoor zij in de toekomst in staat zijn een volledig mbo-diploma te behalen.

Coaching en werkplekleren staan centraal in al onze opleidingsvormen. De werknemer leert gemakkelijker wanneer er een concrete verbinding wordt gemaakt met de werkvloer en het geleerde meteen in de praktijk kan worden toegepast. Praktijkopdrachten worden vooraf, in overleg met de leidinggevenden en medewerkers, speciaal geschreven op maat voor de eigen werkplek.

Digitaal leren is een must in de toekomst. Op afstand leren, in je eigen tijd leren, online modules, resultatenoverzicht, het zijn moderne middelen die bijdragen in effectief leren. Wij hebben een tool waarin wij opleidingsprogramma’s digitaal vastleggen zodat deelnemers op ieder gewenst moment aan de slag kunnen met hun opdrachten. Deze tool kunnen wij voor bedrijven op maat maken zodat HRM alle gegevens online beschikbaar heeft. Ook bij audits is dit handig.

Maatwerk, zoals hierboven beschreven, vraagt om een gedegen voorbereiding. Duurzaam opleiden is ons doel. Voorafgaand willen wij inventariseren hoe opleiden moet bijdragen aan de gewenste verbeteringen. De vergelijking tussen de huidige situatie en gewenste situatie is daarbij essentieel. Via acht stappen stellen we samen een plan op. Hierbij worden zoveel mogelijk medewerkers betrokken om in een vroeg stadium draagvlak te creëren.

Hoe kunnen wij bijdragen aan uw verbeterdoelstellingen m.b.v. projectgestuurde modules. Werkplekleren zetten we daarbij centraal en we maken gebruik van digitaal leren.

Als u slechts één of enkele BBL-deelnemers hebt, kunt u deze aanmelden voor een samengestelde groep met deelnemers van andere bedrijven.

Wist u dat opleidingen meestal fiscaal aftrekbaar zijn?
Neem eens contact met ons op. We vertellen u er graag meer over.